HÌNH THỨC THANH TOÁN

  1. Thanh toán bằng tiền mặt:
  2. Thanh toán bằng chuyển khoản:

Thông tin chuyển khoản:

Tài Khoản GD ( Đại Diện Pháp Luật )

Tên TK: 

STK: 

Ngân Hàng: 

Chuyển khoản qua ngân hàng quý khách vui lòng liên hệ tới 0818.735.798 – 0961.324.698 để biết thông tin tài khoản.

Qui định thanh toán:

1/ Đối với khách nội thành Hà Nội: Thanh toán trước 40% tổng giá trị đơn hàng cho Bên Công Ty sản xuất. Và thanh toán 60% còn lại sau khi nhận hàng ( hoặc sau khi lắp đặt) từ Bên Công Ty.

2/ Đối với khách ngoài Hà Nội (Khách Tỉnh): Thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng cho Bên Công Ty bắt đầu sản xuất. Và thanh toán 50% còn lại sau khi Bên Công Ty đã sản xuất xong.

** Chi phí vận chuyển do bên khách hàng tự thanh toán!

0818.735.798

 CHAT ZALO